Verkoops
voorwaarden
 

1. De facturen moeten voldaan zijn TEGEN DATUM ZIE FACTUUR . de facturen zijn contant betaalbaar.

2. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling

3. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 20%, met een minimum van 37,19 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

4. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van het eerste kanton en de Rechtbank van Koophandel te oudenaarde.

5. Na oplevering werken geeft de klant 48uur tijd voor klachten aan te geven per aangetekend schrijven.

6. Bij contante betaling -% word ten laatste 5dagen na datum factuur voldaan. 7. Plaatsen + leveren silicone voeg 4euro de lm.

8.indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 45% van het totaalbedrag van de bestelling.

Bijzondere verkoopsvoorwaarden

9. Bij plaatsen tegels op vloerverwarming zonder uitzettingsvoeg is ten laste van de klant en word geen garantie op gegeven.

10. Voor verwerken van spots in wand of vloerbekleding ( vloer muurtegels ) word een bedrag tot 45euro bij gerekend voor de klant.

11. De extra hoeveelheden aan (chape en lijm) lijm 18euro de zak (25kg) 1m3 chape geplaats 78euro worden bij gerekend voor de klant.

12. Bij onderhoud van tuin voorziet de klant staan plaats, water, elektriciteit.

13. Extra container word in rekening gebracht voor de klant vanaf 370euro per st.

14. Bij tekenen offerte waar aankoop van goederen matriaal tegels houdwerk enzo.. kunnen de prijzen stijgen na jaar overgang en zal dit worden bij gerekend voor de klant.

15. Bij de start der werken moet de werf chape ondergronden gereinigd zijn voor starten werken. 16. Plaatsen alu pvc profiel 2,5euro de lm. 16. Plaatsen uitzet profiel 4,80euro de lm.<

/h1>